Båtlaget Informerer

Her kommer informasjon fra Båtlaget.

10. juni 2020

FART PÅ SJØEN I STRAUMEN

Ny forskrift om fart på sjøen tredde i kraft 1.juni. Ny max fart 8 knop i Skjoldastraumen fra staken før moloen til båthavnen i sør til rett nord for innløpet til østre løp. vist med blått område på bilde.

Les mer...

3. mars 2020

LEDIGE BÅTPLASSER

Vi har ledige båtplasser i Skjoldastraumen for nærmere info ta kontakt med Kjell kjellmarna@hotmail.com  

Les mer...

3. mars 2020

ÅRSMØTE I BÅTLAGET

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Straumen Båtlag torsdag  5.mars. 2020 på Grendasenteret kl 19.00   Forslag til saker må være styret i hende innen 20.februar.2020     Skjoldastraumen  29. januar . 2020 Styret.   Medlem av K.N.B.F.  

Les mer...

9. mai 2019

Dugnader 2019 – Båtlaget

Innkalling til dugnad blir i år gjord kjent i spond appen og for de som ikke har den vil en få mail tilsendt.
Dato for dugnader er  : 13 -14 -15 – 20 -21 -22 mai  kl.18.00  – 21.00

Arbeidsredskap en bør ha med er: Brekkjern/ kubein – hammer – drill og bits sett

Les mer...

11. april 2018

Hjertestarter på plass i Skjoldastraumen

TUSEN TAKK FOR BIDRAGET!! Bygdalaget sin Spleis angående Hjertestarter til Skjoldastraumen er nå fullført. Totalt ble det gitt over svimlende kr 36 000 !! Bidragene går i sin helhet til hjertestarter, varmeskap, øvrig utstyr og kurs. ALLE skal nå føle seg trygge i Skjoldastraumen Vi er ydmyke over engasjementet og alle bidragene fra enkeltpersoner og […]

Les mer...

4. februar 2015

Årsmøte Straumen Båtlag

Straumen båtlag       Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Straumen Båtlag torsdag 26.februar.2015 på Grendasenteret. kl 19.00.   Forslag til saker må vera styret i hende innan 12.februar.2015     Skjoldastraumen  23.februar . 2015   Styret.

Les mer...