Bygdalaget

Kjære bygdefolk

Skjoldastraumen Bygdalag ble stiftet på møte den 24.08.2009.

Tanken er at Bygdalaget skal fungere som en paraply organisasjon for å styrke bygda utad og samle bygdesamfunnet innad.

Ett felles lag kan være ett talerør for hele bygdesamfunnet f.eks  i saken om hvem som skal ha grendasenteret i fremtiden.

Tysvær kommune ser også svært positivt på at de kan ha ett lag å forholde seg til i lokale saker som angår oss alle.

En god oppslutning om bygdelaget vil gi oss styrke til å stå på våre ”krav” i lokale saker som kommer hele lokalsamfunnet til fordel.

Hvilke aktiviteter skal bygdelaget holde på med?

Bygdelaget ønsker å skape mer aktivitet i Straumen. Med det mener vi å få til turlag,  barne- og ungdomsgruppe som kan ta seg av f.eks karneval, halloween og diskotek. Arrangere sosiale kvelder for voksne med vinkurs, kokekurs for han, og lignende.

I tillegg til å være et talerør mot kommunen ser vi et stort behov for å samle informasjon og ha en felles informasjonskanal. Bygdalaget har derfor sikret oss www.skjoldastraumen.no.

En aktivitetskalender hvor alle kan legge inn sine aktiviteter, møter o.a. vil bidra til en god oversikt over hva en kan delta på og hva som skjer i Straumen.

Noe av det som berører oss alle hver dag er trafikksikkerhet og miljø. Vi vil fortsette arbeidet med å få en mer trafikksikker vei, vi vil sørge for at sentrum blir pyntet til sommer og fest!, og vi vil følge opp kommunens og veivesenets oppgaver i Skjoldastraumen.

En oppfordring til bygdefolket.

Vi trenger frivillige til å lede; barne- og ungdomsgruppen, noen til å lede et turlag, eller noe DU brenner for. Har du en ide ønsker vi å høre den. Skal vi få aktivitet i bygdene her er det viktig at både barn, unge, voksne og eldre får aktiviteter de ønsker å holde på med.

Jobben til styret i Skjoldastraumen Bygdalag skal være å organisere flere mindre grupper som kan ta seg av disse oppgavene.

Støtt opp om det nye Skjoldastraumen Bygdelag, vi trenger din hjelp!

NB: Skjoldastraumen Bygdalag er registrert i frivillighetsregisteret, og alle har mulighet til å støtte laget gjennom grasrotandelen. Dette kan du gjøre ved å registrere deg når du tipper eller via www.grasrotandelen.no. (5% av ditt tippebeløp går uansett til en organisasjon, bestem selv hvem som skal få din andel ved å registrere deg her).

 

Skjoldastraumen Bygdalag, 5567 Skjoldastraumen, org nr 994 539 647