Straumen utvikling

Det har i flere år blitt arbeidet med idèer og planer for Skjoldastraumen. Utbygging av byggefelt, næringsbygg og nye Notaflåt.

Samtidig med dette har vi sett på en helhetlig plan for Skjoldastraumen sentrum. Miljøgate, oppgradering av østre løp, promenade og tilrettelegging for en sikkrere fiskeplass.

Nedenfor er forslag som prosjekt gruppen har arbeidet frem.

ØSTRE LØP

Rasteplassen i østre løp mellom bruene.

 Her ser vi for oss flott sikker gang promenade som strekker seg fra Wannberg i nord til Hetland i sør.

Med benker og grill muligheter inni kroken mot brukaret og fiske plasser langs hele straumen.

 Raste plass benker og lys oppå parkeringen.

SENTRUM:

sentrum 1

sentrum 2

sentrum 3

SENTRUM

Miljøgate på stripå.

Bildet 1 er fra vippebrua i vest mot bensinstasjonen.

Bilde 2 ved busstoppet og krysset til bensinstasjonen med opphøyd fotgjengerovergang for å redusere farten

blomster og lys er viktig i et flott sentrumsbilde

Bilde 3 viser sentrum fra motsatt side mot busstoppet

 

 

 

 

 

 

I tillegg har vi planlagt å binde sammen sentrum og Notaflåt med en tursti / grusvei langs vestre løp.

 

 og ut til småbåtbryggen som du vil se på planene for Notaflåt.

Vi håper dette kan bli noe av på sikt.