Slusedagen 2012

Programbladet er klart!

Trykk på bladet for å lese hele.

 

 

ønsker du å delta?

ta kontakt med Monika Nes Lindanger på mobil 928 16 840 eller mail monikalindanger@hotmail.com