Skjoldastraumen Pensjonistlag

 

Laget har i dag 37 medlemmer og årskontingenten er kr. 100,-

Nye medlemmer er hjertelig velkommen til møtene våre som vert halden ein gong i månaden

på Grendasenteret. 

Skjoldastraumen pensjonistlag har som formål å samla pensjonistar/pensjonerte i bygda i eit lag for

å verna om sine sosiale, økonomiske og kulturelle interesser.

Arbeidsoppgåvene i laget skal vera vanleg lagsarbeid og velferdsarbeid til hygge og nytte for

medlemmene.

Eks.: Få til festlege samkomer, felles turar og ordne med godt program på møter og festar.