Vedtekter Straumen Båtlag

Vedtekter og reglement 2024

 

 

Sist endret årsmøte 2022

 

  

 

Straumen Båtlag

Organisasjonsnr : 998 359 694

Adresse: Skjoldastraumsvegen 1137, 5567 Skjoldastraumen

http://skjoldastraumen.no/lag-og-foreninger/straumen-baatlaget/

E-post: baatlaget@skjoldastraumen.no