Vedtekter Straumen Båtlag

 

 

Vedtekter og reglement Straumen Båtlag

sist vedtatt 05.03.2020

  

 

Straumen Båtlag

Organisasjonsnr : 998 359 694

Adresse: Skjoldastraumsvegen 1137, 5567 Skjoldastraumen

http://skjoldastraumen.no/lag-og-foreninger/straumen-baatlaget/

E-post: baatlaget@skjoldastraumen.no