SLIPPEN

Slippen er fortiden i USTAND

Bestilling av slipp gjøres ved hendvendelse til :

Hovedslipper: Per Tørresdal             mob: 91558248

Hjelpeslipper: Gunvald Tørresdal    mob: 93216619

 

 

SLIPPREGLEMENT

FOR

STRAUMEN BÅTLAG

 

8.3.1    Slippen er fortrinnsvis forbeholdt båtforeningens medlemmer. Utleie av slippen til

andre kan gjøres når ingen av foreningens medlemmer skal benytte den.

 

8.3.2    Tildeling av slipptid skjer ved at man kontakter slippansvarlig .

Ved opptrekk og utsetting forutsettes det at bruker bistås av slippansvarlig.         Regler om bruk av slipp er slått opp inne i slipphytta.

 

8.3.3    Bruk av slippen skjer på eget ansvar.

 

8.3.4    Det blir krevd inn avgift for hver enkelt slippsetting. Avgiften fastsettes av årsmøtet.

Dersom reservert plass ikke benyttes, skal det betales leie for reservert tid dersom plassen ikke fristilles to døgn før avtalt opptaksdag. Unntak herfra kan være ved oppstått sykdom, værforbehold eller lignende. Eventuelt avgiftsfritak avgjøres i hvert enkelt tilfelle av styret.

 

8.3.5    Inkludert i avgiften er bruk av vann og strøm.

 

8.3.6    Båt og slippvogn skal under slipperioden til enhver tid være forsvarlig sikret.

Slippområdet skal holdes ryddig og rent.

 

8.3.7    Medlem og slippansvarlig skal i fellesskap kontrollere at slippområdet forlates ryddig

etter sjøsetting. Båteier er ansvarlig for fjerning av spesialavfall. Slikt avfall skal ikke

etterlates i båthavna.