Årsmelding 2009

ÅRSMELDING Sluselaget 2009

Årsmøte valgte følgende personer til styret og andre verv i sluselaget for 2009.

Styret i 2009 har bestått av:

Leder              Helge Hetland                            valgt for 09

Styremedlem  Olav Straum                               08-09

Styremedlem  Monika Nes Lindanger                08-09

Styremedlem  Øyvind Nerheim                          08-09

Styremedlem  Åse Tørresdal                             08-09

Styremedlem  Trond Lilleskog                           09-10

Styremedlem  Øystein Hundsnes                      09-10

Styremedlem  Sylvia Hundsnes                        09-10

Ekstra              Øystein Hansen

Ekstra              Roger Kallekodt

Valgkomite

Eivind Tore Langelandsvik                           09

Sigmund Låte                                               09

Revisor

Anna Sigrid Nerheim                                    09

Det er i løpet av året avholdt 7 styremøter hvorav et er evalueringsmøte etter slusedagen.

Styremøtene har i all hovedsak gått med til planlegging, fordeling og samkjøring av oppgaver til Slusedagen / Slusedansen. Styret og Eivind T Langelandsvik har også arbeidet videre med planleggingen av Nye Notaflåt, det er skoget og det gamle båthuset er revet.

Sluselaget har hatt tett dialog med Ungdomslaget om salg av ungdomshuset, e.v.t. ved et salg er disse pengene øremerket til nybygg og/eller påbygg av grendesenter hvis bygda overtar hele huset.

To medlemmer av ungdomslaget har sagt seg villige til å være med i sluselaget de neste to åra som styremedlemmer.

Vi har representert sluselaget i midtsommerfestkomiteen i Tysvær kommune i år også.

St.-hans aften ble arrangert i år også på Notaflot med bål og kiosk arrangert av Bådsvik Velforening.

Slusedagen ble avviklet lørdag 20. Juni.

Åpnet av Sluseleder Helge Hetland. Båtlaget arrangerte fiskekonkurranse på formiddagen men det var så som så med oppmøtet. Vi hadde ikke hoppeslott i år men salg av sukkerspinn var poppulært som vanlig.

Petter Strømsing 250 år – avduking av statue:

Alvin Eilertsen Viborg, Foreningen Romanifolkets Kystkultur

Haugesund Spellemannslag og Siri Dyvik

Førsteamanuensis Arnvid Lillehammer: Historia om spellemannen

Petter Strømsing

Ordførar Harald Stakkestad

Kultursjef Ingvar Frøyland

 

Minikonsert v/Team Klemetsen, og det ble suksess.

Utstillerne og salgsbodene meldte tilbake om god omsetning og flott arrangement.

Været var supert hele dagen. Det ble anslått til å være den mest besøkende slusedagen (+ – 4000 ).

Kanskje var de fordi hyttefolkene hadde i år også et flott arrangement oppe på skoleområdet, fotballkamp mellom FK Sluså – SuperVard og konsert med TEAM HANNE i Korslaget. Selv med noen skybrudd var det en hel del folk.

Om kvelden arrangerte vi slusedans med lokalbandet PRØV SJØL og Rune Lindanger som oppvarming på Notaflåt, dette ble en kjempesuksess over 600 innbetalende og godt salg av pizza og brus.

Slusedag folderen var en økonomisk suksess i år også.

Vi skaffet ca 33 sponsorer der Haugesuns-Sperebank, SR-bank og Tommy Lindanger var hovedsponsorer. Folderen ble delt ut i postkassene til folk fra Grinde og inn til Espevik. Dette var flotte ekstrainntekter for videre satsing.

Sluserestauranten ble som vanlig en stor suksess med god hjelp av lokal dugnadsinnsats.

Styret takker for tilliten og ønsker det nye styret lykke til.