Prosjekt Notaflåt

NOTAFLÅT OMRÅDET.

Vi ønsker å oppgradere og videreutvikle Notaflåt-området til rette for flere aktiviteter og bedre fasaliteter. Med dette ønsker vi at Notaflåt område skal bli ei perle i Tysvær og Skjoldafjorden.

Idag brukes området i forbindelse med St. hans feiring, slusedans og badeliv m.m,

Et oppgradert området vil forlenge bruks sesongen.

Et oppgradert Notaflåt vil bidra til auka båt turisme til Skjoldastraumen

Skikkelige fasaliteter og flere aktivitets alternativer vil bidra til at Notaflåt kan bli ei perle. 

oversiktsplan Notaflåt

Det er naturlig at tiltakene sør for vegen igangsettes først.

1.Opprydding:

Rydde skog og kratt, utvide området mot vest ( ved scene bygget), planere og   så nytt gress, rydde i strandkanten og få på mer sand i stranden. Ordne   natursteins mur langs sjøkanten.  Tribuner – sol trapper.

2.Sandvollyball bane

3.Garderobe bygg

serv1003  serv1004Plan1

4.Scene bygg

Så kommer tiltakene ved innløpet til slusene:

1.Småbåt brygge

2.Kyststi

 

Tiltakene nord for vegen er noe lengre frem i tid:

1.Tennis bane

2.Natursti

3.Lekeplass

handtegning persp sørhandtegning persp nord