Årsmelding 2010

ÅRSMELDING Sluselaget 2010

Årsmøte valgte følgende personer til styret og andre verv i sluselaget for 2010.

Leder: Helge Hetland     valgt  10

Styremedlemmer:

Monika Lindanger           valgt 10-11

Øystein Hansen               valgt 10-11

Roger Kallekodt              valgt 10

Trond Lilleskog               valg  09-10

Øystein Hundsnes            valg  09-10

Kai Vikra                         valgt 10-11

Olav ble valgt til tillitsvalg kasserear

Valg komite :Eivind Tore Langelandsvik og Åse Tørresdal

Revisor: Gunnar Langelandsvik

Det er i løpet av året avholdt 7 styremøter hvorav et er evalueringsmøte etter slusedagen.

Styremøtene har i all hovedsak gått med til planlegging, fordeling og samkjøring av oppgaver til Slusedagen / Slusedansen. Styret og Eivind T Langelandsvik har også arbeidet videre med  Nye Notaflåt, det er skoget en del mer og sandvolleyballbanen ble ferdig til sankt-hans som planlagt.

Sluselaget har hatt tett dialog med Ungdomslaget om salg av ungdomshuset, som nå endelig er solgt disse pengene er øremerket til nybygg og/eller påbygg av grendesenter hvis bygda overtar hele huset.

Vi har representert sluselaget i midtsommerfestkomiteen i Tysvær kommune i år også.

St.-hans aften ble arrangert og det var stort oppmøte med som sagt åpning av volleyballbanen, bål og kiosk arrangert av Bådsvik Velforening.

Slusedagen ble avviklet lørdag 26. Juni.

Åpnet av Sluseleder Helge Hetland.

Vi hadde hoppeslott i og salg av sukkerspinn som var poppulært som vanlig.

Foredrag /oppvisning v/Dick Solberg ”utvandringen til Amerika”.

Det legendariske utvandrerskipet «Restaurasjon” kom og folk fikk høre og oppleve historien om reisen over til Amerika.

Markering av Skjoldastraumen Kirke sitt 100 års jubileum. Tale ved Sokneprest Arne Aurdal.

 

Minikonserter med lokalbanda FEMFEMTEN og SLOWSTREET

Auksjon bak S-laget, masse flotte møbler o.l.

Været var supert hele dagen. Det ble anslått til å være like mange som i fjor (+ – 4000 ).

Om kvelden arrangerte NY versjon av slusedans med salg av øl og cider oppe i industrihallen Musikk: GUNSLINGERS,

dette ble en kjempesuksess nesten 500 innbetalende Godt salg i kiosk av mat og brus som noen foreldre og elever tok seg av til inntjening til Polentur.

Slusedag folderen var en økonomisk suksess i år også.

Vi skaffet ca 33 sponsorer der Lilleskog Trafikkskole og Tommy Lindanger var hovedsponsorer. Folderen ble delt ut i postkassene til folk fra Grinde og inn til Espevik. Dette var flotte ekstrainntekter for videre satsing.

Sluserestauranten ble som vanlig en stor suksess med god hjelp av lokal dugnadsinnsats.

Styret takker for tilliten og ønsker det nye styret lykke til.