Fiskeplasser

Straumen – fiske i sjø
Stangfiske i sjø fra molo i båthavna, eller under/ved bruene i Straumen.

Fra båt – best fiske uti fjorden fra båthavna mot Lindanger/videre ut mot Hervik.

Fiskevatn i distriktet

Beskrivelse tur til Fiskevatnet

Fiskevatnet
Ta til venstre etter brua, kjør opp til enden ved Dalbygda. Parkering ved liten bro ved bekk. Evt. spør på gården om dere kan parkere der. Gå nordover gjennom gårdstun/grind og følg traktorveien oppover – ca 45 minutters tur.
Veien går forbi Salttjørna (ikkje fisk), og ende ved Fiskevatnet. Det finnes fleire fiskevatn rundt om her, feks Gåsvatnet som ligg ved Levetona (en halv times gå tur fra enden av Fiskevatnet).

Navaren

Rossvatnet
Parker samme sted i Dalbygda som beskrevet i tur til Fiskevatnet.

Måvatnet

Våråvatnet