Om Skjoldastraumen

Velkommen til Skjoldastraumen
Dersom vi tar utgangspunkt i Haugesund fra vest, er det ca 30 km kjøring på fine veger inn til Skjoldastraumen. ( Kart )
Fra sør kan vi seile inn Hervikfjorden ved Kårstø, over i Skjoldafjorden og inn til selve saltvannsslusa i Skjoldastraumen. Den eneste i Norden som er i drift.
Selve straumen skifter retning med flo og fjære. Ved flo renner sjøvannet inn i fjordbassenget. Når sjøen fjærer ut igjen, renner sjøvannet ut mot Boknafjorden.

Vi ønsker alle velkommen til Skjoldastraumen, som er delt opp i flere grender.

Selve slusa  ble startet bygget i 1908. Vi feiret 100-års jubileum i 2008, samtidig som mye av oppussinga av de gamle sluseportene var gjennomført.  (Foto)
Selve bygda har ca  xxx    innbyggere, som er fordelt på gardsbruk, byggefelt og mindre tettsteder.
Vi er selvforsynt med det meste.

Egen bensinstasjon og Coop med et godt utvalg i varer finner du mellom slusa og brua.

Skjoldastraumen Bru – ei verna bru over selve straumen fra 1935.

Egen båthavn med gjestebrygge.

Båthavna i Skjoldastraumen

Skjoldastraumen Camping, ca. 500 m i retning mot Nedstrand på østsida av Straumen.

Skole med barnehage, fotballbane og fotballbinge. Det er planlagt ny barnehage ikke så langt skolen.

Grendasenteret, som ligger tett ved Slusa, har lokale for utleie til privat samt lag og foreninger.
Det foregår et konstruktivt samarbeide med Tysvær kommune hvor bygda selv skal overta , utvida og drive senteret.

Notaflot
Rett før grendasenteret, kan en svinge ned til Notaflot, hvor badeplassen ligger. Dette området blir også benyttet til friluftaktiviteter om sommeren. St.Hans dans, musikkarrangement m.m.

Populært fiskested
I selve saltvannsstraumen er det populært å fiske hele året, men selvsagt mest om sommeren.
Ivrige fluefiskere er på rekordjakt her. Det fiskes etter de fleste typer saltvannsfisk, også ål. Selve straumen er kåret til en av Norges beste fiskesteder.

 

Fiskekummen på slusedagen

 

 

 

Bilde fra Slusedagen

 

Slusedagen
Har alt lange tradisjoner lørdagen nærmest opp til St. Hans.
Da har vi egen restaurant, salgsboder, spesielle arrangement for barn, fiskekonkurranse m.m.

Jordbær med fløte?
De beste bæra blir dyrket i Skjoldastraumen !

Skjoldastraumen Kirke er 100 år i 2010.
Den blir nå restauret –  og skal stå klar til jubileet i sommer.

Vi har også eget bedehus på østsiden av Straumen.

Industriområde
Skjoldastraumen har også eget industriområde , hvor flere bedrifter alt har startet opp. Her finnes blant annet lagerplass for leie og entreprenører.

Byggefelt
Byggefeltet Haugen, tett ved skolen, er utbygget pr. i dag.
Bådsvikfeltet har noen tomter ledig. Det planlegges også nytt felt tett ved Bådsvikfeltet.
Det er også egne byggefelt i Yrke og Lindong.

Populært hytteområde
I lune viker tett ved sjøen og på utsiktstomter lenger i fra ligger mange idylliske hytter.
Hver sommer øker folketallet med positive hyttefolk og turister som har funnet sitt favorittsted på jord.

Vi ønsker dem alle velkommen.