Årsmelding 2011

 

 

 

 

ÅRSMELDING Sluselaget 2011

 

 

 

Årsmøte valgte følgende personer til styret og andre verv i sluselaget for 2011.

 

Leder:

Helge Hetland                  valgt  11

Nestlader:

      Roger Kallekodt              valgt 10-11

Sekretær:

Monika Lindanger           valgt 10-11

Styremedlemmer:

Bjørn Arne Steinsland     valgt 11-12

Mona Knutsen                 valgt 11-12

Øystein Hansen               valgt 11-12

Trond Lilleskog               valg  10-11

Kasserar:

Øystein Hundsnes            valg  11-12

Olav Straum

 

Valg komite :Eivind Tore Langelandsvik

 

Revisor: Gunnar Langelandsvik

 

 

Det er i løpet av året avholdt 7 styremøter hvorav et er evalueringsmøte etter slusedagen.

Styremøtene har i all hovedsak gått med til planlegging, fordeling og samkjøring av oppgaver til Slusedagen / Slusedansen. Styret og Eivind T Langelandsvik har også arbeidet videre med  Nye Notaflåt, de neste som står for tur er garderobebygg og scene.

 

Vi har representert sluselaget i midtsommerfestkomiteen i Tysvær kommune.

St.-hans aften ble arrangert og det var stort oppmøte og selvfølgelig brukte ungene volleyballbanen, bål og kiosk arrangert av Bådsvik Velforening.

 

Slusedagen ble avviklet lørdag 25. Juni.

 

Åpnet av Sluseleder Helge Hetland.

Vi hadde hoppeslott i og salg av sukkerspinn som var poppulært som vanlig.

 

Foredrag  v/historikar Svein Ivar Langhelle med tema:  «Så kom bilen også til Straumen»

Markering av Lilleskog Bilverksted 50 år, med utdelig av blomster og noen velvalgte ord av Sluseleder.

 

 

Minikonsert på dagen ved lokalbandet The Kvednabekkjers

Auksjon bak Best – stasjonen, masse flotte møbler o.l, med sildakongen som auksjonarius.

Været var bra hele dagen. Det ble anslått til å være like mange som i fjor (+ – 3500 ).

 

Om kvelden arrangerte vi slusedans med salg av øl og cider oppe i industrihallen Musikk: Capt Cane -Geir Halleland m/band

dette ble ikke den kjempesuksessen som i fjord vel 200 innbetalende, labert salg i kiosk.

 

Slusedag folderen var en økonomisk suksess i år også.

Vi skaffet ca 35 sponsorer der Lilleskog Trafikkskole, SR-Bank og Tommy Lindanger var hovedsponsorer.

Folderen ble delt ut i postkassene til folk fra Grinde og inn til Espevik. Dette var flotte ekstrainntekter for videre satsing.

Sluserestauranten ble som vanlig en stor suksess med god hjelp av lokal dugnadsinnsats.

 

 

Styret takker for tilliten og ønsker det nye styret lykke til.