ÅRSMØTE I BÅTLAGET

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Straumen Båtlag torsdag  5.mars. 2020

på Grendasenteret kl 19.00

 

Forslag til saker må være styret i hende innen 20.februar.2020

 

 

Skjoldastraumen  29. januar . 2020

Styret.

 

Medlem av K.N.B.F.