FART PÅ SJØEN I STRAUMEN

Ny forskrift om fart på sjøen tredde i kraft 1.juni.

Ny max fart 8 knop i Skjoldastraumen

fra staken før moloen til båthavnen i sør

til rett nord for innløpet til østre løp.

vist med blått område på bilde.