Dugnader 2019 – Båtlaget

 

Innkalling til dugnad blir i år gjord kjent i spond appen og for de som ikke har den vil en få mail tilsendt.

Dugnaden i år vil bli styrt med at vi ønsker kun 15 personer på de enkelte dugnader som gjennomføres og når innkallingen blir annonsert til den enkelte er det først til møllen som gjelder. Når de første 15 er registrert vil en ikke kunne melde seg på den dugnaden da må en velge seg en annen dugnads dato.  Dette blir gjordt for å gjøre dugnadene effektive og en kan organisere arbeidet bedre.

 

Dato for dugnader er  : 13 -14 -15 – 20 -21 -22 mai  kl.18.00  – 21.00

Arbeidsredskap en bør ha med er: Brekkjern/ kubein – hammer – drill og bits sett

Av store arbeider nevner vi hva som skal utføres:

Fjerne eks bord på dekke mellom brygge A-B – avrette underlaget og legge nytt dekke

Vasking og maling oppslagstavler

Vasking og oljing av dekke uteliggere som er av tre

Brygge F fjerne eksisterende matrialer og lage ny ramme og dekke

Bygge tak og vegger over bord ved brygge B