Årsmøte 2009

Årsmelding for Skjoldastraumen Bygdelag for 2009.

 

Skjoldastraumen Bygdelag ble stiftet 24.08.2009. På dette møtet ble Svein Wågen valgt som leder.

Det første styremøte med konstituering av styret ble avholdt 25.08.2009.

Leder  Svein Wågen.

Nestleder  Sigmund Låte

Kasserer Kjell Finshus

Sekretær  Gaute Nereng

Styremedlem  Tove Iren Fure

  1. Vara:  Solveig Selvåg.
  2. Vara:  Eivind Tore Langelandsvik

Det er avholdt 3 styremøter i 2009.  14 saker er behandlet. Styret  ved Kjell og Sigmund har arbeidet med orientering utad til bygda for at flest mulig skulle ha mulighet til å melde seg inn som medlem. Dette har gått svært bra. Hele 89 bygdefolk har meldt seg inn i laget.

Svein har hatt møte med ordføreren i Tysvær om videre bruk av Grendasenteret etter barnehagen.

I tillegg har Tove Iren arbeidet godt med oppretting av eget nettsted/ domene. Dette er: www.skjoldastraumen.no

Eivind Tore følger opp arbeidet med utvikling av en presentabel nettside.

Styret har fått kommunen til å spandere grus på plassen ved containerene.

Styret har også meldt laget inn i frivillighetsregisteret for å kunne ta del i Grasrotdelen i Norsk Tipping. Pr. 31.12.2009 har 16 spillere registrert seg til fordel for Skjoldastraumen Bygdelag.

Det synes som om laget har hele bygda med tettstedene bak seg. Dette er svært positivt, og viser etter vår mening at alle ønsker Skjoldastraumen Bygdelag som sitt talerør utad, samt som et naturlig samlingspunkt for alle.

I samarbeid med Pensjonistlaget og Saniteten arrangerte vi også det årlige fakkeltog og tenning av Julegrana.

Styret tillater seg å takke for den positive holdning en er møtt med. I sammen satser vi på at Skjoldastraumen Bygdelag virkelig skal bli det samlingspunkt og inspirasjon for et fremtidsrettet bygdesamfunn som vi ønsker.

Styret, 12.04.2010

 

 

Protokoll

Fra årsmøte mandag den 12.04.2010 kl. 2000 på Grendasenteret.

Til stede:

Svein Wågen, Kjell Finshus, Eivind Tore Langelandsvik, Solveig Selvåg, Tove Iren Fure og Sigmund Låte, Geir Lilleskog, Jan Kåre Tørresdal, Torbjørn Langelandsvik, Elin Rossemyr Nerheim, Olav Straum, Ada Høvring.

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder – Sigmund Låte
  3. Gjennomgang av årsmelding. Godkjent.
  4. Regnskap – godkjent.
  5. Innkomne forslag: Pensjonistlaget ønsker samarbeid med bygdalaget om åpen dag på grendasenteret. 22.april kl 18 er satt av, samt 6.mai kl. 18.
  6. Valg gjord i henhold til valgkomiteens innstilling.

 

Leder    Eivind Tore Langelandsvik              for 1 år                  2010

Styremedlemmer

Elin Rossemyr Nerheim                                    for 1 år                  2010

Jan Kåre Tørresdal                                            for 2 år                  2010-2011

Tove Iren Fure                                                    for 1 år                  2010

Olav Straum                                                       for 2 år                  2010-2011

Varamenn

Solveig Selvåg.                                                   for 1 år                  2010

Per Ivar Tørresdal                                              for 1 år                  2010

Revisor

Svein Dalva                                                        for 1 år                  2010

Jan Øvrabø                                                         for 1 år                  2010

Valgkomitè

Torbjørn Langelandsvik                                   for 1 år                  2010

Geir Lilleskog                                                      for 1 år                  2010

Sigmund Låte                                                     for 1 år                  2010