ÅRSMØTE SLUSELAGET

REFERAT FRA ÅRSMØTE I    SLUSELAGET

TORSDAG 6. NOVEMBER 2014

KL 20.00 på Grendasenteret

– Godkjenning av innkalling OK

– Styrets beretning ble lest opp (vedlegg 1)

– Regnskap Godkjent

– Innkomne forslag Ingen innkomne forslag

– Valg av nytt styre. Monika Lindanger og Mona Knutsen går ut av styret. Roger Kallekodt ny leder. Inger Bakkevik nytt styremedlem. Resterende styret står videre.

– Valg av revisor som ikke er styremedlem Spør Olav Straum om han vil fortsette.

 

– Roger Kallekodt innkaller til første møte og styret konstiuerer seg da. Monika ordner nye opplysninger i enhetsregisteret.

Møte hevet!

 

SLUSELAGET

 

 

 

 

ÅRSMELDING 2014

Årsmøtet valgte følgende personer til styret og andre verv i Sluselaget for 2014

Leder: Monika Lindanger                 valgt 2014

 Kasserer Øystein Hansen valgt 2013-2015

Styremedlemmer

Roger Kallekodt                    valgt 2013 – 2014

Anne Grethe Lindanger         valgt 2014 –  2015

Rune Lindanger                     valgt 2012 – 2014

Mona Knutsen                       valgt 2013 – 2014

Jostein Øvrebø                       valgt 2013 – 2015
Alf Ove Holden                     valgt 2013 – 2015

Valg komitee: Helge Hetland og Øystein Hundsnes

Revisor: Olav Straum

Det er i løpet av året avholdt 6 møter og et evalueringsmøte. Jostein Øvrebø har vært på møte en gang i mnd i Midtsommerfest komiteen i Tysvær kommune. Styre møtene har i hovedsak gått med til planlegging, fordeling og samkjøring av oppgaver til Slusedagen.

Vi laget også i år en flott Sluseavis med program for dagen og kvelden. Avisen innehold artikler fra Skjoldastraumen Bygdalag og Notaflot prosjektet. I tillegg mange reklame annonser fra det lokale næringsliv.

SLUSEDAG Lørdag 21 juni 2014

Slusedagen i år ble en flott dag med godt vær og mange besøkende. Tecnolaben hadde stor stand med salg av pølser og kaffe. Polen foreldre organiserte kafeen inne på grendesenteret.

Slusing av båten Hildring  og kortesje med mc-klubben Hogg trakk mange tilskuere. Årets underholder: Bjørn Kallevig trakk mange barn og det ble en fin familiekonsert. Fairtrade hadde apell for dagen og satte lys på sitt viktige arbeid.. Alle ble tatt godt imot av publikum.

Besøk av sjørøvere også i år som i fjor, med litt utvidet program . Dans og sang på scenen trollbant mange barn. Over 100 barn samlet seg rundt sjørøverne og gikk i samlet tropp til Notaflot for å finne skatten. Som alltid var det fiskedam, lykkehjul, sukkerspinn med mer. Nytt innslag av året var en flott dame som hadde ansiktsmaling og laget ballongdyr. Veldig bra mottatt.

Sluserestauranten og kafeen fikk mange besøkende og var som alltid en kjempe sukse. Mange fornøyde og mette mager.

Vil benytte anledninger å få takke alle som har bidratt med dugnadsarbeid og støttet oss i sluseavisen. Vi kunne aldri ha gjennomført Slusedagen dersom vi ikke hadde fått all hjelp. Tusen takk…..

Styret takke for tilliten og ønsker det nye styret lykke til

 

For

Sluselaget

Monika Lindanger

Leder 2014