Pensjonistlagets høstplan

AKTIVITETSKALENDER andre halvår 2013

 

 

Torsdag 12. september kl. 18,oo: Medlemsmøte på Grendasenteret.

Underholder: Tidligere NRK journalist Sigmund Hansen.

 

Onsdag  18. september kl. 15,00: Rusletur til Amdal,

oppmøte: Grendasenteret.

 

Onsdag 02. oktober kl. 15,oo: Rusletur til Apalvik

oppmøte Grendasenteret

 

Torsdag 10. oktober kl.18,oo: Medlemsmøte på Grendasenteret.

Underholder: Nedstrandstunet.

 

Onsdag 16. oktober kl. 15,oo. Rusletur til Kreppene

oppmøte Grendasenteret

 

Onsdag 30. oktober kl. 14,oo: Rusletur til Duelandsåsen

oppmøte Grendasenteret

 

Onsdag 13. november kl 14,oo: Rusletur til Klubben

oppmøte Grendasenteret

 

Torsdag 14. november kl. 18,oo: Medlemsmøte på Grendasenteret.

Underholder:  Steinar Stølsvik.

 

Onsdag 27. november kl. 14,oo: Rusletur til Bredal

 

Torsdag 12. desember kl. 18,oo: Julemøte på Grendasenteret

Underholder: Se plakatoppslag.