Skjoldastraumen Pensjonistlag

Skjoldastraumen Pensjonistlag

AKTIVITETSKALENDER første halvår 2013

Torsdag 10. januar kl. 18,oo: Medlemsmøte på Grendasenteret.

Underholdning: Se oppslag på senteret/butikken.

Onsdag  13. februar kl. 14,00: Rusletur til Bongsatjørna,

oppmøte: Grendasenteret.

Torsdag 14.februar. kl.18,00:  Årsmøte på Grendasenteret.

Onsdag 27. februar. kl.14,00: Rusletur til Duelandsåsen.

oppmøte:  Grendasenteret.

Onsdag 13. mars. kl. 14,00: Rusletur til Klubben,

oppmøte: Grendasenteret.

Torsdag 14.mars  kl.18,00: Medlemsmøte på Grendasenteret

Underholding: Se oppslag på senteret/butikken

Onsdag 27.mars  kl. 14,00: Rusletur til Fuglehammaren

oppmøte Grendasenteret.

Onsdag 10.april  kl.15,00: Rusletur til Valen,

oppmøte: Grendasenteret.

Torsdag 11. april  kl. 18,oo  Medlemsmøte på Grendasenteret.

Underholdning: Se oppslag på senteret/butikken

Onsdag 24. april kl. 15,00: Rusletur til Hesthammar

oppmøte:  Grendasenteret.

Torsdag 2. mai kl. 18,00: Medlemsmøte på Grendasenteret.

Underholdning: Se oppslag på senteret/butikken

Onsdag 15. mai  kl. 15,00: Rusletur til Freåsen,

oppmøte: Grendasenteret

Onsdag 29. mai kl. 15,oo: Grilling på Stråtveit, oppmøte Grendasenteret

Onsdag  5. juni: TUR???