DUGNAD I BÅTLAGET

5. october 2013 kl. 10:00, slutt kl. 16:00