Årsmøte Sluselaget Grendasenteret

29. november 2017 kl. 19:00, slutt kl. 20:00

Saker sendes styret innen 26.november

Roger Kallekodt eller Øystein Hansen