ÅRSMØTE I SLUSELAGET

24. october 2013 kl. 20:00, slutt kl. 21:30

 

SLUSELAGET

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

TORSDAG 24. OKTOBER 2013

KL 20.00 på Grendasenteret

 

VI ØNSKER NYE OG GAMLE MEDLEMMER VELKOMMEN.

AGENDA:

1)   Godkjenning av innkalling

2)   Styrets beretning

3)   Regnskap

4)   Innkomne forslag

5)   Valg av nytt styre

6)   Valg av revisor som ikke er styremedlem

 

Nye styremedlemmer er blitt spurt på forhånd.

 

SAKER TIL ÅRSMØTET MÅ MELDES SNAREST OG INNEN 3 DAGER FØR ÅRSMØTET TIL

sluselaget@straumen.no eller monikalindanger@hotmail.com

 

VEL MØTT!

 

MED VENNLIG HILSEN

SLUSELAGET