ÅRSMØTE BYGDALAGET

8. march 2020 kl. 19:00, slutt kl. 20:00

ÅRSMØTE
Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Skjoldastraumen Bygdalag

Søndag 08.03.20 kl. 19.00
på Grendasenteret.

Agenda årsmøtet:
– Protokoll
– Årsmelding
– Regnskap
– Eventuelle innspill
– Valg for 2020:
– Styret
– Komitear
– Revisor
– Veien videre for Bygdalaget..

Innspill til årsmøte bes sendt innen 07.02.20 til turidaskeland@gmail.com

Skjoldastraumen Bygdalag