Slusedagen 2017

10.00  Slusedagen opnar

10.00  Salgsboder , kafé og barneaktiviteter opnar

11.00  Sluseresturanten opnar

11.00  MC klubben Hogg køyrer kortesje

11.30  Slusing av båt og sveising av slusebru

12.00 Femfemten spelar

12.30  show med bygge og Einar

15.00 Slutt