Pensjonistlagets 2.halvår

 Skjoldastraumen Pensjonistlag

 

 

AKTIVITETSKALENDER andre halvår 2012

 

Onsdag 08.aug. kl. 15,00:  Rusletur til Anna Helene si hytte, oppmøte: Grendasenteret.

Onsdag 22.aug. kl. 15,00: Rusletur til Erlandsvatnet, oppmøte: Grendasenteret.

Torsdag 13. aug. kl.18,00: Medlemsmøte på Grendasenteret. 

Onsdag 05.sept. kl.15,00:  Rusletur til Bredal, oppmøte: Grendasenteret.

Onsdag 19.sept.kl. 15,00: Rusletur til Fiskevatnet, oppmøte: Grendesenteret.

Onsdag 03.okt.  kl.15,00: Rusletur til Svartahålå, oppmøte: Grendasenteret

Torsdag 11.okt. kl. 18,00: Medlemsmøte på Grendasenteret.

Onsdag 17.okt.  kl.15,00: Rusletur til Valen, oppmøte: Grendasenteret.

Onsdag 31. okt  kl. 14,00: Rusletur til Havåsen, oppmøte: Grendasenteret.

Torsdag 08. nov. kl. 18,00: Medlemsmøte på Grendasenteret.

Onsdag 14. nov. kl. 14,00: Rusletur til Duelandsåsen, oppmøte: Grendasenteret

Onsdag 28. nov. kl. 14,00: Rusletur til Hesthammar, oppmøte: Grendasenteret

Torsdag 13. des. kl. 18,00: JULEMØTE’

 

Vi ønsker velkommen og vi ser gjerne nye mennesker på møtene våre.