Vedtekter Straumen Båtlag

 

 

Vedtekter og reglement Straumen Båtlag 

sist vedtatt 25.02.2016

  

 

Straumen Båtlag

Organisasjonsnr : 998 359 694

Postadresse: Postboks 16, 5567 Skjoldastraumen

Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137, 5567 Skjoldastraumen

http://skjoldastraumen.no/lag-og-foreninger/straumen-baatlaget/

E-post: baatlaget@skjoldastraumen.no