PRISER

 

Prisliste  Straumen Båtlag 2017

Medlemsskap                                  :                                                                            kr. 400,- pr.år

Gjelder også for de som står på venteliste og støttemedlemmer :         kr. 400,- pr.år

Administrasjons / purregebyr   :                                                                            kr. 100,-

Tilknytningsavgift  strøm             :                                                                            kr. 200,- pr.år

Strøm forbruk pr.kwh                   :                                                                            kr.   1,50 pr.kwh

Minste pris strømforbruk            :                                                                            kr.  200,- pr.år

Gjestebrygge inkl.strøm              :                                                                            kr.  150,- pr.dg

Slipping medlemmer m/fast plass :                                                                       kr.  400,  pr.gang

Slipping medlemmer/ leietagere                                                                           kr. 1000,-pr.gang

Slipping ikke medlemmer           :                                                                            kr. 1000,-pr-gang

Bruk av Båtopptrekk småbåter ( medlemmer gratis)  :                                 kr.    50,- pr.gang

Sesongkort småbåtopptrekk      :                                                                            kr.  500,-

Kjøpes  ved.henvendelse til                      baatlaget@skjoldastraumen.no

Havneavgift medlemmer m/fast plass  :

Brygge A –B kommer  tilknytning til strøm i tillegg til havneavgiften

0 – 15 F inn til 2 m bred               :                                                                            kr.  600,- pr.år

15 –  21 F                                             :                                                                              kr.1000,- pr.år

21 –  30 F                                             :                                                                              kr.1400,- pr.år

30 –  39 F                                             :                                                                              kr.1800,- pr.år

Havneavgift  medlemmer / leietagere :

Brygge A – B kommer tilknytning til strøm i tillegg til havneavgiften

0   –  21F                                              :                                                                               kr.2400,- pr.år

21 – 30F                                              :                                                                               kr.3200,- pr.år

30 – 39F                                              :                                                                               kr.4000,- pr.år

Vinterlagring  01.10 – 01.04                         prises som leietagere  (en båtplassavgift)

Innskudd fast  båtplass                                 :                                                                              kr.20000,-