PRISER

Prisliste  Straumen Båtlag 2018

Medlemsskap                                   :                                                                            kr. 400,- pr.år

Gjelder også for de som står på venteliste og støttemedlemmer :            kr. 400,- pr.år

Administrasjons / purregebyr    :                                                                            kr. 100,-

Tilknytningsavgift  strøm              :                                                                            kr. 200,- pr.år

Strøm forbruk pr.kwh                   :                                                                            kr.   1,50 pr.kwh

Gjestebrygge inkl.strøm               :                                                                            kr.  150,- pr.dg

Slipping medlemmer m/fast plass :                                                                         kr.  400,  pr.gang

Slipping  leietagere og passive medlemmer:                                                      kr. 1000,-pr.gang

Slipping ikke medlemmer            :                                                                            kr. 1000,-pr-gang

Bruk av Båtopptrekk småbåter ( medlemmer gratis)  :                                  kr.    50,- pr.gang

Sesongkort småbåtopptrekk        :                                                                            kr.  500,-

Kjøpes  ved.henvendelse til                       baatlaget@skjoldastraumen.no

Havneavgift medlemmer m/fast plass   :

Brygge A –B kommer tilknytning til strøm i tillegg til havneavgiften

0 – 15 F inn til 2 m bred             :                                                                            kr.  600,- pr.år

15 –  21 F                                             :                                                                              kr.1000,- pr.år

21 –  30 F                                             :                                                                              kr.1400,- pr.år

30 –  39 F                                             :                                                                               kr.1800,- pr.år

Havneavgift medlemmer / leietagere :

Brygge A – B kommer tilknytning til strøm i tillegg til havneavgiften

0   –  21F                                              :                                                                               kr.2400,- pr.år

21 – 30F                                              :                                                                               kr.3200,- pr.år

30 – 39F                                              :                                                                               kr.4000,- pr.år

Vinterlagring  01.10 – 01.04                         prises som leietagere  (en båtplassavgift)

Innskudd fast  båtplass                  :                                                                               kr.20000,-