GUDSTJENESTE MED GRILLING PÅ NOTAFLÅT

Velkommen

til grilling, godt lag og sprudlande fellesskap             

på Notaflåt etter gudstenesta 10. september

 

 

Gudsteneste i Skjoldastraumen kyrkje kl 13:

  • Presentasjon av årets flotte konfirmantar
  • preike ved Olav Kristian Tangeland
  • orgelbrus ved Stein Johannes Kolnes

Etter gudstenesta går me saman til Notaflåt, unge og eldre:

  • Varme grillar. Ta med det de ynskjer å grille sjølv og gjerne ein stol eller to.
  • Leik og moro
  • Kaffi og kake til alle. Ta gjerne med litt å dele om du vil.
  • God drøs og hyggeleg fellesskap. Kanskje blir du kjent med nokon nye?