Årsmøte 2018

fra det 9.årsmøte avholdt 17.02.19   Årsmelding bygdalaget for 2018