Årsmøte 2015

fra det 6. årsmøte 6.mars 2016 Årsmelding 2015 Årsmøteprotokoll Bygdelag2016 Valg Skjoldastraumen Bygdelag 2016