Årsmøte 2011

Årsmelding for Skjoldastraumen bygdelag for 2010 og 2011