Styremøte Båtlaget

19. september 2013 kl. 19:00, slutt kl. 21:00

på Grendasenteret