SLUSELØPET 2015

6. september 2015 kl. 12:00, slutt kl. 17:00