Samhandlingsmøte mellom lag og foreninger

4. march 2014 kl. 20:00, slutt kl. 22:00

Skjoldastraumen Bygdalag vil med dette invitere styrerepresentanter fra lag og foreninger i Skjoldastraumen og Yrkje til samhandlingsmøte tirsdag den 04.03.2014  kl 2000 på Grendasenteret.

Tema for møtet er eventuell overtakelse av Grendasenteret, herunder:

  • Eierform/modell
  • Drift og vedlikehold
  • Samarbeid mellom lag og foreninger
  • Eventuelt

Invitasjon til samhandlingsmøte med lag og foreninger i Skjoldastraumen

 

Meld fra om du og eller din forening ønsker å stille.

bygdalaget@skjoldastrumen.no