Rydde dugnad i Skjoldastraumen

19. may 2016 kl. 17:00

oppmøte Notaflåt

ta med rive, trillebore, spade, kantklipper, saks, arbeidshansker og arbeidslyst