Miljøbilen HIM til Skjoldastraumen

6. september 2013 kl. 13:00, slutt kl. 15:00

Les mer på him.as