KYRKJEBASAR – GRENDASENTERET

22. march 2019 kl. 18:00

Kyrkjebasar på grendasenteret fredag 22.3.19 kl 18

Hartwig Vaage blir med og noen born frå bygda skal bidra med mellom anna song.

Mvh Kåre Åsheim