HVA SKJER I SKJOLDASTRUMEN? INFORMASJONS MØTE GRENDASENTERET

12. march 2015 kl. 19:00, slutt kl. 21:00

Årsmøteinnkalling Bygdelaget