Årsmøte Straumen Båtlag Grendasenteret

25. february 2016 kl. 19:00

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Straumen Båtlag torsdag 25.februar.2016

på Grendasenteret  kl .19.00.

Forslag til saker må være styret i hende innan 12.februar.2016

INFO:

Etter årsmøte for vi besøk frå Sjøfartsdirektoratet som skal ta for seg emne Trygg ferdsel på sjøen , nye krav flyteelement , båtførerbevis og andre relevante regler.

Skjoldastraumen  23.Januar . 2016

Styret.