Årsmøte Straumen båtlag

9. march 2017 kl. 19:00

 

 

 

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Straumen Båtlag torsdag  9.mars .2017

på Grendasenteret kl.19.00.

 

Forslag til saker må være styret i hende innan 23.februar .2017

 

 

Skjoldastraumen  23. januar . 2017

 

Styret.