ÅRSMØTE SLUSELAGET

6. november 2014 kl. 20:00, slutt kl. 21:00

 

ÅRSMØTE I SLUSELAGET

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

TORSDAG 6. NOVEMBER 2014

KL 20.00 på Grendasenteret

 

VI ØNSKER NYE OG GAMLE MEDLEMMER VELKOMMEN.

AGENDA:

  • Godkjenning av innkalling
  • Styrets beretning
  • Regnskap
  • Innkomne forslag
  • Valg av nytt styre
  • Valg av revisor som ikke er styremedlem

 

Nye styremedlemmer er blitt spurt på forhånd.

 

SAKER TIL ÅRSMØTET MÅ MELDES SNAREST OG INNEN 3 DAGER FØR ÅRSMØTET TIL

sluselaget@straumen.no eller monikalindanger@hotmail.com

 

VEL MØTT!

 

 

 

 

MED VENNLIG HILSEN

SLUSELAGET