Årsmøte Skjoldastraumen Bygdalag på Grendasenteret

4. march 2014 kl. 19:30, slutt kl. 20:00

 

Det blir avholdt årsmøte i Skjoldastraumen Bygdalag den 11. mars 2014 kl 1930 på Grendasenteret.

Medlemmer i Skjoldastraumen Bygdalag oppfordres til å stille.

Årsmøtet behandler:

 • Valg av ordstyrer
 • Valg av referent
 • Valg av to til å underskrive protokollen
 • Årsmelding fra styret.
 • Regnskap i revidert stand
 • Styrets forslag
 • Innkomne forslag
 • Fastsette kontingent 2014
 • Valg av:
  • leder – nåværende leder valgt for 2 år – ikke på valg
  • styremedlemmer – Eivind Tore, Olav Straum og Helge Hetland på valg i år
  • revisorer
  • valgkomité

 

Etter årsmøtet inviteres lag og foreninger i Skjoldastraumen til samhandlingmøte for å se på overtakelse og drift av Grendasenteret.

 

Vel møtt !!

Hilsen Styret i Skjoldastraumen Bygdalag