Årsmøte Båtlaget Grendasenteret

26. february 2015 kl. 19:00, slutt kl. 21:00

 

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Straumen Båtlag torsdag 26.februar.2015

på Grendasenteret. kl 19.00.

 

Forslag til saker må vera styret i hende innan 12.februar.2015

 

 

Skjoldastraumen  23.februar . 2015

 

Styret.