ÅRSMØTE BÅTLAGET GRENDASENTERET

7. march 2019 kl. 19:00

 

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Straumen Båtlag torsdag  7.mars. 2019

på Grendasenteret kl 19.00

 

Forslag til saker må være styret i hende innen 21.februar .2019

 

 

Skjoldastraumen  4.februar . 2019

 

Styret.