Årsmøte Båtlaget – Grendasenteret

27. april 2022 kl. 20:00, slutt kl. 22:00

Årsmøte Straumen Båtlag 2022

Onsdag 27. april kl. 20:00

 

Sakspapirer kan lastes ned her

Refferat fra årsmøte 2021Årsmøte Straumen Båtlag 2022-2

Årsmøteinkalling Båtlaget 2022.
Forslag til saker må være styret i hende innen 13 April.
saker sendes på mail .
baatlaget@skjoldastraumen.no
eller på sms 90553533