Årsmøte Båtlaget

22. september 2021 kl. 19:00, slutt kl. 21:00

Årsmøte Straumen Båtlag

Skjoldastraumen Grendasenter

Onsdag 22.September 2021

Klokke 19.00

 

sakspapirer ligger på nettside – båtlaget/intern