Årsmøte i Straumen Båtlag

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Straumen Båtlag ondag 22.september. 2021
på Grendasenteret kl 19.00

Forslag til saker må være styret i hende innen 8 september.2021

Skjoldastraumen 25. januar . 2021
Styret.

Medlem av KNBF