STYRET 2018

Styre i Straumen Båtlag 2018

Formann             : Torbjørn Langelandsvik          93496439        torbjorn@langelandsvik.no

Nestleier             : Egil Bjørnevik                            91120903        egilbjoe@online.no

Sekretær            : Helge Karlson                            90553533        helge.karlson@hotmail.com

Kasserer              : Olav Straum                             98227659        olav.straum@straumen.no

Styremedlem    : Stian Mossige                            98836622        stianmossige@hotmail.com

Varamedlem     : Stian Bjelland                            90651382        sbella@hotmail.com

 

Havnesjef           : Kjell Guttormsen                      93088136        kjellmarna@hotmail.com

 

 

Valgkomite 2018

Jan Helge Øvernes                          93091006                                jheloeve@online.no

Rune Baustad                                   97124364                               rba@gassco.no

Odd Arild Helland                            95049328                               oahelland@online.no

 

Straumen Båtlag

Postboks 16

5567 Skjoldastraumen

www. baatlaget@skjoldastraumen.no