DUGNAD

Dugnad i Straumen Båtlag 2016

Alle medlemmer i Straumen Båtlag plikter å være med på inntil 8 timer pr.år.

For manglende deltagelse skal medlemmet betale en avgift kr.200,- pr.time.

De som ikke har tid ,lyst eller ikke anledning til å delta kan kjøpe seg fri kr.1600.pr år.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å gi tilbakemelding om de ønsker arbeid, eller om de ønsker å betale.

 

 

Straumen Båtlag

Postboks 16   5567 Skjoldastraumen

mail :  baatlaget@skjoldastraumen.n

www.skjoldastraumen.no/ lag -og- foreninger/straumen-båtlag